Rangliste Elo 
 1. mister_dodo (Level 21)1589 Punkte
 2. Shadow of Death (Level 19)1555 Punkte
 3. Ikaros (Level 12)1343 Punkte
 4. Démophon (Level 14)1319 Punkte
 5. Marimo (Level 11)1313 Punkte
 6. Kagami (Level 11)1227 Punkte
 7. Magicarpe (Level 7)1206 Punkte
 8. Herbette Joyeuse (Level 9)1203 Punkte
 9. Persée (Level 7)1192 Punkte
 10. Djenjhis (Level 14)1188 Punkte
 Rangliste per CAR 
 1. mister_dodo (Level 21)400 CAR
 2. Shadow of Death (Level 19)380 CAR
 3. Alberic (Level 18)320 CAR
 4. Aldaron (Level 15)300 CAR
 5. Valkyr (Level 15)300 CAR
 6. Isaac (Level 15)300 CAR
 7. Neisseria (Level 15)300 CAR
 8. Hakon (Level 15)300 CAR
 9. Liana (Level 15)300 CAR
 10. Adonis (Level 15)300 CAR
 Epische Kämpfe 
LVL11
ÉoarchéenvsKagami
Dieser Kampf dauert seit 492 Stunden
LVL11
LVL15
AdonisvsTeuta
Dieser Kampf dauert seit 470 Stunden
LVL15
LVL10
MesozoicvsÉtana
Dieser Kampf dauert seit 418 Stunden
LVL13
LVL11
PaléoarchéenvsAlexi
Dieser Kampf dauert seit 249 Stunden
LVL11
LVL25
AzaliervsLyzaon
Dieser Kampf dauert seit 180 Stunden
LVL25
LVL15
IsaacvsPhèdre
Dieser Kampf dauert seit 172 Stunden
LVL15
LVL11
DracovsUlrich
Dieser Kampf dauert seit 169 Stunden
LVL11
LVL14
CrétacévsGuilgamesh
Dieser Kampf dauert seit 122 Stunden
LVL14
LVL25
Seigneur OdinvsGotchi
Dieser Kampf dauert seit 102 Stunden
LVL23
LVL11
Clone ObelixvsEveline
Dieser Kampf dauert seit 99 Stunden
LVL18